goiuri 05
movil   

609 19 70 63 - 620 34 59 32

Pisuen erreforma

Pisuak osorik edo partzialki erreformatzen ditugu, gremioak guk jarriz edo ez.
Obraren iraupena antolatu eta programatzen dugu: Era honetan, gremio bakoitzak zehaztasunez ezagutzen du noiz hasi eta zenbat denbora beharko duen, horrela erreforma azkartzen dugularik.